Általános szerződési feltételek

Jelen Általános szerződési feltételek (“ÁSZF”) célja, hogy a Botanika Labor (a továbbiakban “Szolgáltató”) kreatív foglalkozásaira történő jelentkezési-, lemondási-, részvételi-, valamint a Szolgáltató további szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket rögzítse. 

Szolgáltató elérhetőségei
Cégnév: Ecomind Kft.
Székhely: 1025 Budapest, Páfránykert utca 14, 
Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-935513
Adószám: 22605421-2-41
Számlaszám: 12600016-18433141-32932781 
Email cím: hello@botanikalabor.hu
Telefonszám: 06-30-905-0495 (munkanapokon 9.00 és 18.00 óra között hívható)

Tárhelyszolgáltató adatai: 
Cégnév: Integrity Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Gyetvai utca 6.
E-mail cím: info@integrity.hu


Részvételi feltételek


A www.botanikalabor.hu weboldalon a Szolgáltató kreatív foglalkozásain való részvételi lehetőséget értékesít.


A foglalkozásokra történő jelentkezés menete
A foglalkozásokon való részvételre a www.botanikalabor.hu weboldalon (“Weboldal”) keresztül történő megrendelést követően van lehetőség. Ön a weboldal használatával, az internetes felületen keresztül történő jelentkezéssel kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Szolgáltató foglalkozásaira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési szabályokat, és annak minden
pontjával egyetért.

Részvételi korhatár
Workshopjainkon legalább 10 éves gyermekek felnőtt kísérettel vehetnek részt.. A részvételi díjat ebben az esetben mindkét főnek teljes áron számoljuk fel, tekintettel arra, hogy mindkét fő teljes mértékben vesz részt a foglalkozáson és készít gyertyát. 
7 és 10 éves kor között is lehetőség van részt venni a foglalkozáson, ebben az esetben a gyermek és a felnőtt közösen dolgozik (egy főre szóló részvételi díj fizetendő). 7 éves kor alatt a részvétel biztonsági okokból nem lehetséges. 

Workshopok létszáma
A gyertyakészítő workshopokat, legalább három (3) jelentkező esetén tartjuk meg. A gyertyakészítő workshopok maximális létszáma 8 -10 fő.
Workshopjainkon legfeljebb 4 fős társaságot tudunk fogadni. Ennél több résztvevő esetén privát rendezvényeinkre tudsz árajánlatot kérni a honlapunkon keresztül.

A Workshopra történő jelentkezés menete
Jelentkezni a Workshop menüpont alatt lehet, ahol az aktuálisan elérhető workshop időpontok vannak feltüntetve. Ki kell választani a megfelelő időpontot és a kosárba helyezni azt, majd végül a pénztár oldalon kifizetni a részvételi díjat.
A jelentkezés megtörténtéről a rendszer egy automatikus visszaigazoló e-mailt küld.
A részvétele csak abban az esetben biztosított a workshopon, ha
megérkezik a megadott email címére a visszaigazolás. Abban az esetben, ha a
workshopon való részvétel megvásárlását követő 1 órán belül nem kapja meg a visszaigazoló automatikus e-mailt, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
A workshopon a részvételt jelentkezéskor bankkártyával a weboldalon azonnal tudja fizetni. Az internetes jelentkeztető rendszer a jelentkezés/megrendelés véglegesítéséről automatikus levelet küld. A jelentkezés/megrendelés egyedi azonosító számára hivatkozva a jelentkező a megrendeléssel kapcsolatban további információt kaphat elérhetőségeink bármelyikén.


A workshopok menete
A workshop kb. 1,5 óra hosszú, amely a résztvevők számának, függvényében változhat. A résztvevőknek a kezdést megelőzően legalább 10 perccel szükséges a helyszínen megjelenni. A résztvevő késése esetén nincs lehetőségünk a workshop időtartamának meghosszabbítására, amennyiben a késés mértéke megengedi, a késve érkező résztvevő jogosult bekapcsolódni a workshop menetébe.

A workshop menetének ismertetése és a bevezető után a résztvevők saját maguk készítik el gyertyájukat, a jelen lévő szakember irányításával. A workshopon készült gyertya a szükséges dermedési időt (1 hét)követően átvehető és elvihető. A résztvevőknek a gyertya elkészítéséhez minden hozzávaló biztosított ellenkező kikötés hiányában, amelyről esetlegesen a workshop leírásában adunk tájékoztatást.
 
A résztvevő saját hibájából vagy a workshop más résztvevőjének hibájából bekövetkezett balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A személyi sérüléssel járó balesetről valamennyi esetben a helyszínen jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyet a jelenlévő vezető, valamint szükség esetén más, a kurzuson részt vevő, jelenlévő személy az aláírásával hitelesít.

 Kapcsolattartás
A jelentkezőkkel való kapcsolattartás az online regisztráció vagy a személyes jelentkezés során megadott e-mail címen és telefonszámon történik. A Szolgáltató nem felel a megadott telefonszám vagy e-mail cím elérhetőségéért, az e-mail szolgáltatás működéséért. A jelentkezővel való kapcsolatfelvétel ezen okból történő meghiúsulásából eredő károkért a Szolgáltató nem felel.

5. Részvételi díjak
Egyéni kurzusok
1 fő / alkalom = 8.500 Ft

A részvételi díj tartalmazza a workshopot vezető által irányított – rövid elméleti bevezetést követő – gyertyakészítést, a szükséges felszereléseket, eszközöket, hozzávalókat, valamint az elkészült gyertya elviteléhez szükséges csomagolóanyagokat.
A részvételi díj az áfát tartalmazza. (A jelen ÁSZF-ben rögzített részvételi díjak az egyénikurzusokra vonatkoznak, a csoportos foglalkozásokat egyedileg árazzuk.)

6. Fizetés módja

A fizetés bankkártyával, internetes felületen keresztül történik. A Szolgáltató részére az erre irányuló szerződés alapján a Barion Zrt. biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor a jelentkezőt a rendszer átirányítja a Barion fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a Barion által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik.
Az internetes áruház a jelentkező kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet. A bankkártyás fizetés folyamatában a Barion rendszerének a fizetés irányítására vonatkozó információit, szabályait kell figyelembe venni.
A Barion rendszerének működésével, rendelkezésre állásával kapcsolatosan felmerülő problémákért a Szolgáltató nem felel.

7. Részvételi szabályok
A workshopon való részvétel lehetősége az a jelen általános szerződési feltételekben foglaltak szerint bárki részére nyitva áll a következő megszorításokkal. A workshopon való részvételből a Szolgáltató képviseletében eljáró, jelen lévő workshop-vezető jogosult kizárni különösen azt, aki az alapvető higiéniai feltételeknek nem felel meg, azaz:

• egészségi állapota, személyes higiénéje a kurzus többi résztvevőjének egészségét,
nyilvánvalóan veszélyezteti;
• a workshopon kötelező, a workshopot megelőzően közölt biztonsági szabályokat
szándékosan vagy ismételten megszegi;
• magatartásával a workshopon résztvevők testi épségét vagy szándékos, vagy súlyosan
gondatlan magatartásával veszélyezteti;
• viselkedésével a társas együttműködés alapvető etikai szabályait áthágja a workshop 
menetét szándékosan hátráltatja vagy megakadályozza.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a résztvevőt a workshopon való részvételből a fentiek miatt kizárta, a további workshopokra való jelentkezés lehetőségét tőle előre megtagadja.
A résztvevők a Botanika Labort, valamint annak felszerelési tárgyait, a rendelkezésre bocsátott eszközöket kizárólag a jelen szerződésben rögzített célokra és rendeltetésszerűen jogosultak

8. Elállás a szerződéstől, lemondási feltételek
8. 1 Elállás
a. Amennyiben a résztvevő a Szolgáltató által meghirdetett workshopon történő részvételt a Szolgáltató elektronikus felületén vásárolja meg, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján a Rendelet 20. §-a szerinti elállási jogát nem gyakorolhatja.

b. Amennyiben a résztvevő a Szolgáltató internetes oldalán elérhető elektronikus formájú ajándékutalványt vásárol, a vásárlástól történő elállás joga a Rendeletben meghatározottak szerint, a vásárlást követő 14 napon belül illeti meg. Amennyiben a résztvevő a szerződéstől a jelen pontban foglalt rendelkezés alapján áll el, a Szolgáltató a részvételi
díjat részére 14 napon belül fizeti vissza. Az elállás közlésével egyidejűleg a Szolgáltató az ajándékutalványt érvényteleníti.
Elállásra a Rendelet 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat-minta felhasználásával vagy
az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján kerülhet sor.
8.2. Lemondási feltételek
a. A résztvevők a kiválasztott workshopot megelőzően legalább 10 munkanappal
jogosultak a részvételt lemondani. A jelen pont szerinti lemondást követően a már megfizetett részvételi díj, illetve a már megvásárolt ajándékutalvány bármely workshopra felhasználható. Amennyiben a résztvevő a jelen pontban foglalt feltételek szerint mondja le a kiválasztott workshopon történő részvételt, és nem kíván másik workshopon részt venni, az általa előre megfizetett összeget a lemondás és a részvételi díj visszatérítése iránti
igény írásban történő közlésétől számított 60 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a korábbi fizetési móddal megegyező számlára, amelynek esetleges kezelési költségei a vevőt terheli (Bankkártyás fizetés esetén a bankszámlára.)
b. A workshopot megelőző 9-5 munkanap közötti lemondás esetén a Szolgáltató a workshop
díjának 50%-át kötbérként érvényesíti. A jelentkező ebben az esetben a már megfizetett
részvételi díj 50%-ának megfelelő összeg megfizetését követően jogosult új workshopra
jelentkezni. Amennyiben a résztvevő a jelen pontban foglalt feltételek szerint mondja le a
kiválasztott workshopon történő részvételt, és nem kíván másik workshopon részt venni,
az általa előre megfizetett összeg 50 %-át a lemondás és a részvételi díj – jelen pontban meghatározott hányadának – visszatérítése iránti igény írásban történő közlésétől számított
60 napon belül a Szolgáltató visszatéríti.
c. A workshopot megelőző 5 munkanapon belül közölt lemondás esetén a részvételi díj
visszafizetésére nincs mód.
A jelentkezők a lemondást írásban tehetik meg a hello@botanikalabor.hu címre megküldött
e-mailben.
A tanfolyamokon való részvételi lehetőség nem névre szóló, a részvételi lehetőség
átruházható. A részvétel átruházásának tényét a résztvevő hitelt érdemlő módon köteles
igazolni. Az elállás/felmondás jogának gyakorlására a fentieken túlmenően a Rendelet
szabályai irányadóak.

9. Adatkezelés
A Szolgáltató a jelen szerződéssel összefüggésben személyes adatokat kezel. A Szolgáltató az adatkezelés vonatkozásában az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. A kurzusokra történő jelentkezés során a szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át. Oldalaink böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URLjét),
mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. Az online jelentkezési rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek. A megrendelt szolgáltatásról számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig történik. Adatainak módosítását vagy törlését a rendszerből bármikor kérheti írásban. A kurzusra történő jelentkezéssel egyidejűleg megadott e-mail cím automatikusan felkerül a Szolgáltató hírlevél adatbázisában. A jelentkező a hírlevélre feliratkozottak listájáról bármikor jogosult a törlését kérni, anélkül hogy jelentkezése törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni levélben, emailben lehet.


Instagram